Szukaj
  • r.pr. Adrian Goska

Wyrok Sądu Apelacyjnego przeciwko PKOBP S.A. nie uwzględniający zarzutu zatrzymania


Fot. Ostuni, Pulia, Włochy, uliczka z codziennym włoskim praniem ;)


Kolejny już prawomocny wyrok frankowy. Tym razem przeciwko PKO BP S.A., kredyt "własny Kąt', łączny czas trwania procesu za II instancje rok i 6 miesięcy. Zasądzona kwota ponad 210.000 zł oraz stwierdzenie nieważności umowy. Wyrok (sygn. akt I ACa 1162/21) zasługuje na szczególną uwagę, gdyż Sąd Apelacyjny w Łodzi, przed którym bank podniósł zarzut zatrzymania, nie uwzględnił go. Co oznacza, iż bank będzie zobowiązany wypłacić całą zasądzoną kwotę wraz z wysokimi odsetkami kredytobiorcom. Co ciekawe jest to jeden z nielicznych jak do tej pory wyroków nieuwzględniający zarzutu zatrzymania banku, musimy poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku, aby uzyskać odpowiedź, który z argumentów pełnomocnika powodów przekonał Sąd. Podniosłem, iż zarzut zatrzymania "ewentualny" nie jest możliwy do utrzymania z uwagi na charakter oświadczenia, które jest jednostronne i jako takie nie może być warunkowe. Kolejny argument to brak precyzji pełnomocnika banku w zakresie obliczenia kwoty, którą bank chciałby zatrzymać. Wskazałem, iż Sąd nie może modyfikować kwoty, którą bank zatrzymuje, gdyż zmodyfikowałby oświadczenie materialnoprawne, nadto zatrzymanie w sytuacji, gdy bank dysponuje już kwotą nawet wyższą niż kapitał (generalnie równowartość kapitału bank chciał zatrzymać) spowodowałoby konieczność zadysponowania przez powoda jeszcze raz kwotą równą kapitałowi.
30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie