top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autorar.pr. Adrian Goska

Wakacyjne wyroki

W wakacje nie próżnowaliśmy, Sądy orzekały 26 razy na korzyść naszych klientów. Wartość roszczeń zasądzonych oraz uznanych umów za nieważne przekroczyła 10.000.000 zł.

Fot. Florencja, widok z Ponte Vecchio.


3 wyroki uzyskały status prawomocności i zostały wyegzekwowane od banku wszystkie należności.


Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 1630/21, wyrok z dnia 03.06.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 941/21, wyrok z dnia 07.06.2022 r.

Sąd Okręgowy w Przemyślu, sygn. akt I C 71/21, wyrok z dnia 08.06.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 1802/21, wyrok z dnia 14.06.2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt XII C 1015/20, wyrok z dnia 15.06.2022 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu, sygn. akt I C 141/22, wyrok z dnia 21.06.2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt II C 2053/21, wyrok z dnia 22.06.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 78/22, wyrok z dnia 22.06.2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, sygn. akt I ACa 248/22, wyrok z dnia 27.06.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 1837/21, wyrok z dnia 07.07.2022 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt I ACa 557/22, wyrok z dnia 12.07.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 390/22, wyrok z dnia 13.07.2022 r.

59. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 1055/21. wyrok z dnia 15.07.2022 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt I ACa 1343/21, wyrok z dnia 21.07.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 1937/21, wyrok z dnia 21.07.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 453/22, wyrok z dnia 29.07.2022 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. akt I C 477/21, wyrok z dnia 29.07.2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt XII C 327/22, wyrok z dnia 01.08.2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu, sygn. akt I C 189/22, wyrok z dnia 03.08.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 1088/21, wyrok z dnia 04.08.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 1799/21, wyrok z dnia 04.08.2022 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu, sygn. akt I C 142/22, wyrok z dnia 12.08.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 1063/21, wyrok z dnia 23.08.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb., sygn. akt I C 593/22, wyrok z dnia 26.08.2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt XII C 1710/21, wyrok z dnia 30.08.2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. sygn. akt I C 523/22, wyrok z dnia 31.08.2022 r.

46 wyświetleń0 komentarzy

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page