top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autorar.pr. Adrian Goska

Sprawy frankowe w Sądzie Najwyższym

W kwietniu 2022 roku odbyło się robocze spotkanie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

poświęcone omówieniu najważniejszych kwestii spornych związanych ze sprawami frankowymi.

– Nie mogę przekazać prezentowanych tam poglądów, ale w dyskusji dotyczącej tych kwestii, oprócz sędziów IC zarówno „starych”, jak i „nowych” w szerokim zakresie wzięli udział również sędziowie sądów powszechnych. Ufam, że przełożą się one na sprawniejsze rozstrzyganie spraw frankowych jeszcze w maju – poinformowała prof. Joanna Misztal-Konecka, prezes Izby Cywilnej. – Planowane rozpoznanie spraw pozwoli na stwierdzenie, czy istnieją kwestie, w których nie ma zgodności stanowisk sędziów. Jeżeli okaże się to potrzebne, nie wykluczam wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w formie pytań prawnych – dodała prezes IC dla dziennika Rzeczpospolita.

W tej chwili na rozstrzygnięcie czekają trzy pytania prawne związane z kredytami frankowymi. Pierwsze dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (skład 7 osobowy). Drugie dotyczy kwalifikowania umowy kredytowej jako umowy wzajemnej. A trzecie zagadnienie kwestii wyłączenia sędziego frankowicza od rozpoznawania sprawy frankowej.

Szacuje się, że w Izbie Cywilnej czeka na rozpoznanie kilkaset skarg kasacyjnych związanych z kwestiami frankowiczów.

9 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page